سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی معماری و عمران
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1سوال پایانی مواد ومصالحنمونه سوال رشته نقه کشی معماری
2طرح درس بناهای تاریخینمونه سوال رشته نقه کشی معماری
3پاسخ به پرسشهای فصل دوم کتاب شناخت مواد ومصالحنمونه سوال رشته نقه کشی معماری
4پاسخ به پرسشهای فصل اول کتاب شناخت مواد ومصالحنمونه سوال رشته نقه کشی معماری
5تاسیسات ساختمانی(بخش آب و فاضلاب)نمونه سوال رشته نقه کشی معماری
6نمونه سوال بناهای تاریخی هنرستان فرشتگاننمونه سوال رشته نقه کشی معماری
7بناهای تاریخی دیماه(هنرستان مطهره)نمونه سوال رشته نقه کشی معماری
8دیماه متره وبراورد (هنرستان فنی وحرفه ای فرشتگان) نمونه سوال رشته نقه کشی معماری
9نقشه کشی معماری دیماه(هنرستان فاطمیه)نمونه سوال رشته نقه کشی معماری
10اتوکدنمونه سوال رشته نقه کشی معماری
11چگونه سوال تستی مناسب طرح کنیم؟گروه بندی نشده
12پاسخ به پرسش های پایانی فصل پنجمنمونه سوال رشته نقه کشی معماری
13سوال ارسالی توسط هنر جوی گرامی خانم قادرینمونه سوال رشته نقه کشی معماری
14پاسخ به پرسش های فصل چهارم کتاب بناهای تاریخی و سوالات اضافه از متن کتابنمونه سوال رشته نقه کشی معماری
15پاسخ به پرسش های فصل سوم کتاب بناهای تاریخی و سوالات اضافه از متن کتابنمونه سوال رشته نقه کشی معماری
16پاسخ به پرسش های فصل او ل کتاب بناهای تاریخی و سوالات اضافه از متن کتاب درسینمونه سوال رشته نقه کشی معماری
17پاسخ به پرسش های فصل دوم کتاب بناهای تاریخی و سوالات اضافه از متن کتابنمونه سوال رشته نقه کشی معماری
18نقشه کشی عمومی درجه2 دی ماه 90نقشه کشی ساختمان
19پاسخ نامه سازه دی ماه 90نقشه کشی ساختمان
20 نقشه کشی سازه دی ماه90نقشه کشی ساختمان
21آزمون هماهنگ کشوری اردیبهشت 90استانداردنقشه کشی معمارینمونه سوال رشته نقه کشی معماری
22آزمون هماهنگ کشوری اردیبهشت 90نقشه کشی ساختمان درجه 2نقشه کشی ساختمان
23نمونه سوالات درس فناوری فلز خردادماه 89ساختمان
24نمونه سوالات درس فناوری بتنی خردادماه 89 ساختمان
25نمونه سوالات درس ایستایی ساختمان خردادماه 89ساختمان
26http://memari.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/402گروه بندی نشده
27پاسخنامه سوالات تستی و تشریحی سازه نقشه کشی ساختمان
28سازهنقشه کشی ساختمان
29نقشه کشی سازه نقشه کشی ساختمان
30فناوری ساختمان های فلزی ساختمان
31فناوری ساختمان های بتنی دی ماه 89 ساختمان
32نمونه سوالات درس کارگاه محاسبه و ترسیم 2 نقشه برداری
33کارگاه محاسبه و ترسیم 2 نقشه برداری
34روشهای تعیین موقعیت دی ماه 89نقشه برداری
35نمونه سوالات فناوری ساختمان های فلزی خردادماه سال 89 ساختمان
36نقشه کشی سازهنقشه کشی ساختمان
37نقشه کشی سازه نقشه کشی ساختمان
38http://memari.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/176نمونه سوال رشته نقه کشی معماری
39http://memari.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/140گروه بندی نشده
40نمونه سوال المپیاد سالهای گذشتهگروه بندی نشده